H Opel Bank έχει παύσει τη δραστηριότητα της στην Ελλάδα. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης για Χονδρική (Wholesale) της Opel Bank – wsc.service.de@opelfinance.com
Previous
Next

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μας ενδιαφέρει.

 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου (η «Δήλωση») περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, αλλά και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

 

Η παρούσα Δήλωση διευκρινίζει το είδος, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του διαδικτυακού μας τόπου (στο εξής ο “Ιστότοπος”). Η Δήλωση ισχύει ανεξάρτητα από το domain και τις συσκευές που χρησιμοποιούνται (π.χ. υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.).

 

Όπου αναφερόμαστε σε δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα, εννοούμε όλες τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ο τύπος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και ο τρόπος της επεξεργασίας εξαρτώνται κυρίως από τον τύπο της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. 

 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες. Η πρόσβαση σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Εάν δεν αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση, μην κάνετε περαιτέρω χρήση των ιστοσελίδων του παρόντος Ιστοτόπου.   

 

Ποιοι είμαστε

 

Η Opel Bank S.A. Υποκατάστημα Ελλάδας (Κονίτσης 3 – 5, 15125, Μαρούσι Αττικής) (η «Τράπεζα» ή/ και «Εμείς») είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας

 

 Αν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για ενημερωτικούς μόνο λόγους, δηλ. δεν κάνετε εγγραφή ούτε διαβιβάζετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληροφορίες σε εμάς, εμείς θα συγκεντρώσουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που προωθούνται στον διακομιστή μας από το πρόγραμμα περιήγησης. Πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, συγκεντρώνουμε τα εξής δεδομένα πρόσβασης τα οποία χρειαζόμαστε για τεχνικούς λόγους ώστε να είμαστε σε θέση να προβάλλουμε τον ιστότοπό μας και να εγγυόμαστε τη σταθερότητα και ασφάλειά του.  Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, το περιεχόμενο του αιτήματος (π.χ. όνομα του ιστότοπου στο οποίο έγινε πρόσβαση), κατάσταση πρόσβασης, κωδικός κατάστασης HTTP,  διεύθυνση URL αναφοράς (προηγούμενη ιστοσελίδα), τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα.

 

Επιπλέον, θα συλλέξουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail.  Σε αυτή την περίπτωση, προσωπικά δεδομένα σημαίνει όνομα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο (στο εξής «στοιχεία επικοινωνίας»).

 

Για ποιο σκοπό γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και σύμφωνα με την παρακάτω νομική βάση:

 

(α) Στο πλαίσιο της στάθμισης των διαφόρων συμφερόντων – έννομων συμφερόντων (Αρθ. 6, παρ.
1στ του ΓΚΠΔ):

 

Όταν απαιτείται επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας ή τα συμφέροντα τρίτων. Για το σκοπό αυτό, επιδιώκουμε τα ακόλουθα έννομα συμφέροντα:

 

  • Δοκιμή και βελτιστοποίηση των διεργασιών ανάλυσης αναγκών και απευθείας επικοινωνίας με τον πελάτη, καθώς και μέτρων σχετικών με την αφοσίωση πελατών και βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών,
  • Εξασφάλιση της ασφάλειας και των εργασιών πληροφορικής της Τράπεζας, ειδικότερα της ασφάλειας του ιστότοπου (βλ. “Πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας” παραπάνω).

 

(β) Στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που έχετε δώσει (Αρθ. 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ):

 

Όταν επικοινωνείτε  μαζί μας (μέσω email) , οι πληροφορίες που παρέχετε θα υποστούν επεξεργασία με σκοπό την επεξεργασία και ολοκλήρωση του αιτήματός επικοινωνίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των εν λόγω δεδομένων δεν αποτελεί νόμιμη ή συμβατική υποχρέωσή σας αλλά εφόσον δεν παρέχετε τα σχετικά δεδομένα δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε τις αιτούμενες πληροφορίες.

 

Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας (αποδέκτες) και πού βρίσκονται οι αποδέκτες

 

Εντός της Τράπεζας και σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν μόνο οι υπάλληλοι που χρειάζονται τις πληροφορίες αυτές για να εκπληρώνουν τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Για τον ίδιο σκοπό, ενδέχεται τα δεδομένα να τα αποκτούν και εκτελούντες την επεξεργασία που έχουμε προσλάβει εμείς. Πρόκειται για εταιρείες στους τομείς εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πωλήσεων και μάρκετινγκ.  Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Εκτός τράπεζας, πληροφορίες που σας αφορούν θα προωθούνται μόνο σε τρίτους όταν υφίσταται νομική βάση αναφερόμενη στην παράγραφο “Για ποιο σκοπό γίνεται επεξεργασία των δεδομένων σας;”, ή αν έχετε δώσει συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων, ή αν έχουμε νομική υποχρέωση να προωθήσουμε τα δεδομένα.  Αν το ερώτημά σας (μέσω e-mail) αφορά σε σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στους συνεργάτες μας επί ασφαλιστικών προϊόντων.

Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε σε κυβερνητικούς οργανισμούς ή οντότητες,  ρυθμιστικές αρχές, ή άλλα άτομα στοιχεία σας, σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό, δικαστική εντολή ή επίσημο αίτημα, ή σύμφωνα με και για τους σκοπούς οποιασδήποτε οδηγίας που εκδίδεται από ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή όμοιες διαδικασίες όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο.

 

Για πόσο διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα σας

 

Όπου απαιτείται, στο πλαίσιο του αιτήματός σας (μέσω email), θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης, ανάλογα με το αίτημα, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι περίοδοι διατήρησης που ορίζονται στη νομοθεσία εκτείνονται έως τα 20 έτη.

 

Για λόγους ασφαλείας (π.χ. για την αντιμετώπιση ανάρμοστων ή δόλιων ενεργειών), τα στοιχεία αρχείων καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο 14 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται (βλ. “Πώς συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας” παραπάνω). Δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύονται ως αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρούνται από την απαίτηση διαγραφής μέχρι την οριστική διευθέτηση του αντίστοιχου συμβάντος.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Αναφορικά με τα δεδομένα σας και την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 

  • Να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς τα επεξεργαζόμαστε.
  • Να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αιτηθείτε την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων σας, ή άλλως να  εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας
  • Να αιτηθείτε την τροποποίηση των προσωπικών δεδομένων σας
  • Να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας
  • Να αιτηθείτε να λάβετε αντίγραφο ή να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) (σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο), όταν τα επεξεργαζόμαστε ηλεκτρονικά βάσει συγκατάθεσης σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης 
  • Να υποβάλλεται καταγγελία στην εποπτική αρχή σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα σας
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πρέπει να αποστείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GreeceDataProtection@opelfinance.com, ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. του τηλεομοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής επικοινωνίας).

 

Είμαι υποχρεωμένος να παρέχω δεδομένα;

 

Στο πλαίσιο του Ιστοτόπου μας, οφείλετε να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση αυτού, για λόγους τεχνικούς και ασφάλειας πληροφορικής.  Αν δεν παρέχετε τα συγκεκριμένα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας.

 

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, πρέπει να δώσετε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία του αιτήματός σας. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματος.

 

Θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μου για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ;

 

Κατά κανόνα, δεν χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων κατά το Άρθ. 22 του ΓΚΠΔ ούτε κατάρτιση προφίλ στο πλαίσιο της πρόσβασης στον Ιστότοπό μας, ούτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail. Αν χρησιμοποιηθούν τέτοιες διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά, αν αυτό απαιτείται από τον Νόμο.

 

Πως χειριζόμαστε δεδομένα προσώπων κάτω των 18 ετών;

 

Ο Ιστότοπος δεν έχει σκοπό να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσώπου ηλικίας κάτω των 18 ετών τελείται εφόσον ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την γονική μέριμνα αυτού.

 

Πληροφορίες σχετικά με την διαβίβαση δεδομένων τρίτων μερών

 

 Εάν διαβιβάσετε δεδομένα συζύγου σας, συντρόφου σας, συγγενών σας ή άλλων τρίτων μερών, είστε υπεύθυνοι για την συμμόρφωση σας με τις εφαρμοστέες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτό μπορεί να απαιτεί να λάβετε τη συγκατάθεση αυτών των προσώπων για την διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων. 

 

 Χρήση των Cookies

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του χρήστη από το πρόγραμμα περιήγησης κατά την περιήγηση του χρήστη. 

 

Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο. Παρέχουν ανώνυμα δεδομένα που δεν είναι επιβλαβή για τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας.

 

Οι χρηστές ενημερώνονται ότι αν επιθυμούν να αρνηθούν τη χρήση και αποθήκευση των cookies από τον ιστότοπο αυτό στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν, ώστε να αποκλείονται όλα τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο και τυχόν εξωτερικούς προμηθευτές.

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies “περιόδου λειτουργίας” (session cookies) για να αναγνωρίζει και να θυμάται τα επιμέρους στοιχεία της συσκευής. Τα συγκεκριμένα cookies διαγράφονται από τον υπολογιστή μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών

 

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Ιστοτόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Τράπεζας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

 

 Τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης

 

 Επειδή η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να τροποποιηθεί, σας καλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.